icona piccolla

Technológia Blockchain

WELCOME
v skupine SK

Vynález blockchainu ešte viac posilňuje postavenie ľudí a spochybňuje zákernú kultúru vlastníctva a kontroly.

Prečo potrebujete vedieť o technológii blockchain?

Blockchain je konkrétnym nástrojom na znovuzískanie toho, čo sa v každodennom živote akoby vytratilo: dôvery.

“Ako rozlíšiť originálny výrobok od klonovaného, overiť, či ide o bezpečný výrobok alebo falzifikát, zistiť legitímneho vlastníka tovaru alebo pôvod suroviny?”

REGISTRÁCIA CERTIFIKÁCIE

Ide o funkciu, ktorú vykonáva akreditovaná osoba uznávaná komunitou, napríklad notár.

DECENTRALIZÁCIA

Tento proces pomáha pri potrebe vytvoriť viacero kópií informácie, aby sa zachovala pred zničením.

PROTOKOL

Zmluva, ktorou sa riadi blockchain a sieť používateľov, chápaná ako súbor serverov, hardvéru a verejných IP adries.

VIDITEĽNOSŤ TECHNOLÓGIE

Proces, ktorý obnovuje dôveru medzi stranami: možnosť overenia zaznamenaných a archivovaných údajov.

PREČO TO POTREBUJETE VEDIEŤ
TECHNOLÓGIA BLOCKCHAIN?

Dôvera

Skupina EN Group vlastní technológiu blockchain Blockchain je konkrétnym nástrojom na znovuzískanie toho, čo sa v každodennom živote akoby vytratilo: dôvery. "Ako rozlíšiť originálny výrobok od klonovaného, overiť, či ide o bezpečný výrobok alebo falzifikát, zistiť legitímneho vlastníka tovaru alebo pôvod suroviny?" Chýba nám nástroj, ktorý by nám to umožnil nevyvrátiteľne overiť. Skupina EN Group má technológiu blockchain, ktorá využíva systém zdvojených a zdieľaných záznamov. Bol vytvorený s jediným cieľom: obnoviť dôveru medzi stranami.

Proces Blockchain

Spoločenstvo - konsenzus - decentralizácia
Aby sme pochopili, ako blockchain funguje, začnime definíciou: blockchain zaznamenáva všetko, čo sa dá identifikovať v digitálnych údajoch (tovar, výrobky, služby, umelecké diela, duševné vlastníctvo, osobné identity atď.), a robí to nemenným, nezničiteľným a verejne overiteľným. Táto technológia má štruktúru zakorenenú vo verejnej komunite, t. j. sieti používateľov prepojených vlastným hardvérom, ktorý predstavujú počítače a/alebo SERVERY. Práve v tejto komunite sa rozvíja registrácia údajov, konsenzus a decentralizácia.

PRVÝ PILIER

Prvou akciou je registrácia/prepis

Prvou činnosťou je registrácia a prepis údajov v rámci blockchainu. Túto funkciu spravidla vykonáva akreditovaná a komunitou uznávaná osoba, napríklad notár.
“Ako túto funkciu plní blockchain?”

Registrácia/certifikácia údajov je zverená komunite vzájomne prepojených používateľov, ktorí technológii blockchain poskytujú verejné IP adresy, ktorými sa rozumejú fyzické adresy ich počítačov alebo zariadení. Uznanie
IP sa vykonáva prostredníctvom hardvéru s názvom SpeedBoxServer, ktorý vykonáva trojitú činnosť registrácie, decentralizácie a ukladania údajov. Každý používateľ má podobný alebo vyhradený hardvér.

Dôvera

Proces, ktorý obnovuje dôveru medzi stranami 

 

Proces, ktorý obnovuje dôveru medzi stranami, predstavuje viditeľnosť technológie, ktorá sa chápe ako možnosť overenia zaznamenaných a archivovaných údajov.
Každý údaj bude obsahovať verejné kľúče a čísla IP, ktoré sa podieľajú na nahrávaní. V tejto chvíli sa však vynára otázka:
“aké údaje môžeme zveriť blockchainu a ako ich budeme využívať?”
Oblasti pôsobenia blockchainu sú rôzne, od priemyselnej výroby cez zdravotníctvo až po umeleckú a duševnú tvorbu. Všetky oblasti, ktoré si vyžadujú overiteľnosť a ochranu produktov, tovaru a služieb, majú možnosť využiť blockchain. Nižšie vidíme, ako sa prenos dôvery prakticky a fyzicky prenáša.

“Ako rozlíšiť originálny výrobok od klonovaného, overiť, či ide o bezpečný výrobok alebo falzifikát, zistiť právoplatného vlastníka tovaru alebo pôvod suroviny?”

EN Group, s.r.o.
Ľ. Fullu 9/A 841 05 Bratislava – mestská časť Karlova Ves

Copyright ©  2016 EnGroup. Všetky práva vyhradené.